Мэдээний жагсаалт

Т.Хаш-Эрдэнэ: Медиа экспо бол шинэ боломж

“Монголын Медиа Корпораци”-ийн Маркетинг, борлуулалт, хамтын ажиллагааны газрын Захирал Т.Хаш-Эрдэнэтэй товч ярилцлаа.

www.Mediaexpo.mn сайтыг нээлээ

ҮХХ-ийн медиа экспоны талаарх бүх мэдээлэл www.mediaexpo.mn сайтад төвлөрнө.

БХБЯам бодлогын хүрээнд Медиа экспог дэмжиж ажиллана

БХБЯ: ҮХХ-ийн медиа экспо нь цагаа олон үйл ажиллагаа болж байна.

2016 оны 1-р сарын байдлаарх Орон сууцны үнэ

Орон сууцтай болох хүсэлтэй 200 мянган иргэнд барилгын компаниудын үйл ажиллагааг сурталчилах, 200 орон сууцны төслүүдийг танилцуулах, мэдээлэл түгээх зорилгоор Media EXPO хөтөлбөрийг боловсруулав.

Монголын медиа корпораци "Медиа экспо"

Засгийн газрын зүгээс Ипотекийн хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэх болсон нь барилгын салбарыг сэргээх, орон сууцны зах зээлийн эрэлтийг өдөөх гол болж байна.